Opatření: Pandemie COVID

PANDEMIE COVID - OPATŘENÍ

SDĚLENÍ RODIČŮM

zákaz vstupu bez respirátoru

PROSÍME VŠECHNY RODIČE O MAXIMÁLNÍ SPOLUPRÁCI A OHLEDUPLNOST PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEUMISŤUJTE DĚTI, POKUD SI NEJSTE JISTI JEJICH ZDRAVOTNÍM STAVEM, ČI POKUD JSTE VY, NEBO JINÝ ČLEN RODINY NEMOCNÍ.

V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH JSOU RÝMY A KAŠLE BĚŽNÉ, AVŠAK V TÉTO DOBĚ MUSÍME BÝT OBEZŘETNĚJŠÍ A MYSLET I NA TO, ŽE VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSME JEDNOTŘÍDKA, NEMÁME ZÁSTUPY ZA NÁS UČITELE A BUDEME V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ NUCENI MATEŘSKOU ŠKOLU UZAVŘÍT.

DÁLE BYCH CHTĚLA POŽÁDAT RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ TU MOŽNOST, BRÁT SVÉ DĚTI ,, PO OBĚDĚ,, ABY V TÉTO NEPŘÍZNIVÉ DOBĚ MOŽNOSTI VYUŽILI. V LOŽNÍM PRÁDLE A PŘI SPOLEČNÉM ODPOČINKU DĚTÍ, MŮŽE DOCHÁZET K VYŠŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTI PŘENOSU NEMOCÍ.

Žádáme také o důslednou desinfekci rukou dětí i dospělých, zvýšenou hygienu a kontrolu dětí.

Při příznacích nemoci má učitelka právo vyloučit dítě z kolektivu, či při ranním příchodu dítě nepřevzít.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.

 

dva tučňáciZa kolektiv MŠ Ivana Šrolová

a Veronika Ferenčíková