Charakteristika a filozofie školy

Charakteristika školy

Mateřská škola Mladošovice - příspěvková organizace, začala fungovat jako samostatný subjekt v září 2018. 

Do té doby byla součástí Základní a mateřké školy Jílovice. Mateřká škola prošla v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Škola je situována na okraji obce Mladošovice, v klidné zoně s minimálním provozem,v blízkosti lesa a luk. 

Naše škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí ve věku od 2 - 6 let, 7 let v případě odkladu povinné školní docházky. O dvouleté děti pečuje chůva, která má k výkonu práce speciální akreditovaný kurz. Je zde tedy zajištěná dostatečná péče a individuální přístup pro všechny věkové kategorie. 

Obědy jsou dováženy ze Základní školy Jílovice, v mateřské škole je pouze výdejna pro výdej hlavního jídla a přípravu svačin. 

Ve škole je stálá oddělená ložnice,vybavená novými pohodlnými lehátky , která nabízí dětem maximální pohodlí při poledním odpočinku.

Je zde dostatečné množství hraček, didaktických pomůcek, výtvarného materiálu nezbytného pro rozvoj kreativity a tvořivosti dětí. 

Filozofie školy

Co můžete od naší školky očekávat?

Naším hlavním cílem je, aby se děti v prostředí školky cítily ,,jako doma". Samozřejmě nemůžeme nahradit domácí prostředí, ale snažíme se mu co nejvíce připodobnit. Navzájem si s dětmi tykáme, děti nás mohou oslovovat křestními jmény. Společně prožíváme radosti i nezdary. Sanovujeme pravidla, která všichni dodržujeme a respektujeme. 

Děti přijímáme již od věku dvou let, a díky personální podpoře - chůvy, můžeme naším nejmenším věnovat dostatečný prostor pro adaptaci a individuální potřeby. Naopak děti staršího věku mají díky tomu prostor, pro přípravu předškolní. Navzájem se neporovnáváme, každý jsme jiní a to se nám líbí. Pracujeme s dítětem jako s jedincem a rodiče chápeme jako patnery při řešení každodenních otázek. 


Naší prioritou je udržovat příjemné a přátelské prostředí ve školce jako celku.

 

Máme jeden společný cíl a to:

... ABY DĚTI BYLY VE ŠKOLCE ŠTASTNÉ!

k tomuto cíli směřujeme po celý rok ...