Kdo pečuje o Vaše děti?

Kdo pečuje o Vaše děti?Kdo pečuje o Vaše děti?

Charakteristika a filozofie školy

FILOZOFIE 

aneb

CO MŮŽETE OD NAŠÍ ŠKOLKY OČEKÁVAT?

Naším hlavním cílem je, aby se děti v prostředí školky cítily bezpečně a přirozeně. Samozřejmě nemůžeme nahradit domácí prostředí, ale snažíme se mu co nejvíce připodobnit a navodit klidnou,přátelskou atmosféru. Navzájem si s dětmi tykáme, děti nás oslovují křestními jmény. Společně prožíváme radosti i nezdary. Stanovujeme pravidla, která všichni dodržujeme a respektujeme. 

Děti přijímáme již od věku dvou let, a díky personální podpoře - asistentky, můžeme naším nejmenším věnovat dostatečný prostor pro adaptaci a individuální potřeby. Naopak děti staršího věku mají díky tomu prostor, pro přípravu předškolní. Navzájem se neporovnáváme, každý jsme jiní a to se nám líbí. Pracujeme s dítětem jako s individuální osobností a rodiče chápeme jako patnery při řešení každodenních otázek. 

 


Naší prioritou je udržovat příjemné a přátelské prostředí ve školce jako celku.

 

Máme jeden společný cíl a to:

... ABY DĚTI BYLY VE ŠKOLCE ŠTASTNÉ!

k tomuto cíli směřujeme po celý rok ... 

 

CHARAKTERISTIKA NAŠÍ ŠKOLKY 

Naše škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí ve věku od 2 - 6 let, 7 let v případě odkladu povinné školní docházky.

Jsme malý kolektiv, který se snaží budovat rodinou a pohodovou atmosféru, ve které se budeme všichni cítit dobře.

Mateřská škola Mladošovice - příspěvková organizace, začala fungovat jako samostatný subjekt v září 2018. 

Do té doby byla součástí Základní a mateřské školy Jílovice. Mateřká škola prošla v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Škola je situována na okraji obce Mladošovice, v klidné zoně s minimálním provozem,v blízkosti lesa a luk. 

Naše škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí ve věku od 2 - 6 let, 7 let v případě odkladu povinné školní docházky. 

Obědy jsou dováženy ze Základní školy Jílovice, v mateřské škole je pouze výdejna pro výdej hlavního jídla a přípravu svačin. 

Ve škole je stálá oddělená ložnice,vybavená novými pohodlnými postýlkami, která nabízí dětem maximální pohodlí při poledním odpočinku.

Je zde dostatečné množství hraček, didaktických pomůcek, výtvarného materiálu nezbytného pro rozvoj kreativity a tvořivosti dětí. 

Naše zahrada prochází postupnou proměnou ze zahrady běžné s umělými herními prvky, na zahradu přírodní. Nově vznikla v roce 2022 vrbová chýše se štěrkovištěm, byly zasazeny lísky, motýlý keře, levandule ... vše uzpůsobeno tak,aby splňovalo veškeré bezpečnostní normy.