DOMÁCÍ PRÁCE NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

LISTOPAD,LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD

LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD

ČASOVÉ ROZMEZÍ 16.-20.11.2020

Vnímáme svět všemi smysly -->  najdete si volné odpoledne na podzimní procházku??

Další náměty a pracovní listy k danému tématu najdete ve složkách pracovní listy, náměty na tvoření, omalovánky. Budeme rádi, když nám děti své výtvory přinesou do školky ukázat, či pošlete foto z tvoření na společný chat ... :) 

LISTOPAD,LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD

 

LISTOPAD,LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD

 

Svěrák, Uhlíř - STROMY https://youtu.be/Txliy8f9sEY

 

 

Na svatého Martina, krajina již usíná

časové rozmezí: 9.11. - 13.11. 2020

 

 => TENTO TÝDEN BUDEME VĚNOVAT SVATÉMU MARTINOVI.

ŘEKNEME SI LEGENDU, KTERÁ JE S NÍM SPOJENÁ A CO SE MYSLÍ “BÍLOU PEŘINOU, ” KTERÁ JE S MARTINEM SPOJENÁ. ALE TAKÉ TO, PROČ SE PEČE SVATOMARTINSKÁ HUSA.

 

=> ZOPAKUJEME SI ZNOVU JAKÉ JSOU CHARAKTERISTIKY PODZIMU A TAKÉ TO, ŽE UŽ SE BLÍŽÍ ZIMA.

 

=> NADÁLE ZDOKONALUJEME GRAFOMOTORIKU, HRUBOU A JEMNOU MOTORIKU ( stříháme, lepíme, vymalováváme,..)

 

=> NAUČÍME SE PÍSNIČKU SPOJENOU S TÍMTO TÉMATEM

 

=> NADÁLE SE INDIVIDUÁLNĚ VĚNUJEME PŘEDŠKOLÁKUM, ( pracovní listy a uvědomování si svých předškolních povinností, )

 

=> I V PRŮBĚHU LISTOPADU STÁLE UPEVŇUJEME ŠKOLKOVÁ PRAVIDLA, KTERÁ JEŠTĚ ZEJMÉNA PRO NEJMENŠÍ, NEJSOU ÚPLNĚ POCHOPITELNÁ.

 

Písnička na melodii Pec nám spadla:

 

Mar-tin je-de, Mar-tin je-de,

má bí-lé-ho ko-ní-ka.

Ko-ník cvá-lá, Mar-tin má-vá,

a k nám ry-chle pos-pí-chá.

 

Tě-šíme se na Mar-tina,

je-ho svá-tek sla-ví-me.

Br-zy už tu bu-de zi-ma

to pře-ce vši-chni ví-me.

 

Pod-ko-vič-ky pěk-ně zvo-ní,

na ces-tu se vy-dá-me.

Po ne-bi se vloč-ky ho-ní

a my zi-mu ví-tá-me.

 

 

Svatý Martin, kdo ho zná?

Vypráví o něm legenda.

 

 Pomohl prý žebrákovi půlku prý mu pláště dal. Kejháním ho husy ruší, tak si na nich pochutnal. Pranostika zas vypráví, že nám nosí bílý sníh, když přijede na svém koni, můžem jezdit na saních. Martin z Tour patří mezi nejznámější a nejoblíbenější svaté. Původně měl být vojákem, ale měl dobré a spravedlivé srdce. Proto nechtěl bojovat a raději se stal knězem a později i biskupem.

 

O sv. Martinovi a plášti

Svatý Martin byl čestný muž, který vždy rád pomáhal a nechtěl hromadit ani peníze, ani majetek. Vypráví se o tom, že jednou v zimě potkal chudého žebráka, kterému byla veliká zima. Svatý Martin mu však neměl co dát a tak alespoň sundal svůj plášť, ten mečem přeřízl ve dví a jednu polovinu dal muži a druhou si nechal pro sebe.

 

 

O sv. Martinovi a husách

 Zde panuje legend více, jedna z nich vypráví, že sv. Martin vedl kázání v kostele, kolem kostela však běhalo hejno hus a kejhalo tak nahlas, že kázání narušovaly. Po skončení kázání sv. Martin nechal všechny husy upéci a od té doby se svatomartinská husa stala typickým svátečním obědem.