Projekt EU - chůva

Projekt Chůva v MŠ Mladošovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE – příspěvková organizace

je od školního roku 2018/2019 zapojena do projektu

 

Chůva – personální podpora MŠ

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012171

Dálka trvání projektu: 1.3.2019 – 28.2.2021


 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální

podporu – chůvu k předškolním pedagogům,

kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

 

 

Projekt Chůva v MŠ Mladošovice je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Chůva v MŠ Mladošovice