Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mladošovice,

příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

9      Přijímá se od školního roku 2020/2021

4      Přijímá se od školního roku 2020/2021

8      Přijímá se od školního roku 2020/2021

1      Přijímá se od školního roku 2020/2021

3      Přijímá se od školního roku 2020/2021

5      Přijímá se od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace, nepřijala k 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly:

6     Nepřijímá se

2     Nepřijímá se

7     Nepřijímá se

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 22.5.2020

Bc. Ivana Šrolová

ředitelka školy