Zápis a kritéria k přijímaní dětí

Zápis a kritéria k přijímání dětí

Zápis bude probíhat následovně:

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR, bude zápis probíhat bezkontaktně. V zalepené obálce s nápisem „Zápis do MŠ“ vhoďte prosím vyplněné formuláře, které si stáhnete na webu školy, do poštovní schránky MŠ. Ve formuláři prosím nezapomeňte vyplnit telefonní číslo a e-mail, kam Vám bude zasláno přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto informaci naleznete na webových stránkách dne 31.5.2021.

FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ:

 • žádost o přijetí
 • evidenční list dítěte + zdravotní posouzení
 • přihlášku ke stravování

!! součástí evidenčního listu je také potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které musí být potvrzeno pediatrem!!

FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ,

můžete stáhnout v sekci formuláře ke stažení. Nebo vyzvednout po předchozí domluvě v budově MŠ.

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ MLADOŠOVICE, příspěvková organizace

pro školní rok 2021/2022

 

Kapacita mateřské školy – 28 dětí 
Volná místa – 2

Řádný termín nástupu do mateřské školy je ve středu 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném, než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy nebo její zástupkyní v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu, tak o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje vždy ředitelka školy nebo její zástupkyně, dle stanovených kritérií.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • děti s trvalým pobytem v obci Mladošovice s povinnou předškolní docházkou, (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5 – ti let věku)
 • děti, s trvalým pobytem v obci Mladošovice, které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Mladošovice, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Mladošovice, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku
 • dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Mladošovice, jehož sourozenec již do MŠ Mladošovice dochází a bude chodit i následující rok.
 • Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Mladošovice, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ MLADŠÍCH TŘÍ LET:

Mateřské škola Mladošovice díky personální podpoře umožňuje přijímání i mladších dětí 3 let, avšak za předpokladu, že je v MŠ volná kapacita. Dítě musí být dostatečně fyzicky i psychicky zralé a připravené na odloučení od matky a musí být bez plen i bez dudlíku.

Pobyt dětí do 3 let se obecně doporučuje na maximálně 4 h denně. O přijetí a nástupu dítěte do MŠ bude rozhodováno individuálně, vždy s přihlédnutím k samostatnosti dítěte.

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Do § 2 se vkládá nový odstavec 6, který zní: 

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Změna v § 2 vyhlášky je účinná od 1. 9. 2020 a již před nabytím účinnosti je třeba činit kroky k tomu, aby ode dne účinnosti vyhlášky byl skutečný stav v souladu s vyhláškou. Je tedy nutné zohlednit platnou, a ještě neúčinnou úpravu již v rámci přijímacího řízení. Stejně tak tomu bylo např. i u rozšiřujícího se nároku na přijetí 4letých a 3letých dětí do mateřské školy.

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ)
 2. Starší dítě před mladším 


                                                                                             V Mladošovicích dne 29.3.2021 

                                                                                             Veronika Ferenčíková, DiS.,zástup ředitelky školy