ZÁPIS do MŠ

Kritéria přijímání

Zápis a kritéria k přijímaní dětí do Mateřské školy Mladošovice
– příspěvkové organizace

Zápis nových dětí do MŠ
pro školní rok 2022/2023

se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022

Zápis bude probíhat následovně:

V době od 8:00 do 17:00 h se dostavte do budovy mateřské školy. Tento den je zároveň dnem otevřených dveří, budete mít možnost seznámit se s kolektivem zaměstnanců, prohlédnout si vnitřní prostory školy a její prostředí. Budou Vám zodpovězeny dotazy týkající se formálních záležitostí, ale i běžných otázek nástupu dítěte do naší školky.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit i následujícími způsoby:

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na: reditelka@msmladosovice.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)
 •  datovou schránkou

ZDE SI STÁHNĚTE POTŘEBNÉ FORMULÁŘE: Formuláře ke stažení - ZÁPIS do MŠ - Mateřská škola Mladošovice (msmladosovice.cz)

 • žádost o přijetí
 • evidenční list dítěte + zdravotní posouzení
 • přihlášku ke stravování
 • osobnostní dotazník
  Prosím nepřehlédněte, že součástí evidenčního listu je také potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které musí být potvrzeno pediatrem!

Tyto formuláře Vámi předem vyplněné doneste s sebou v daný den do MŠ, společně zkontrolujeme správnost všech uvedených údajů. Po odevzdání dokumentů dostanete přidělené registrační číslo, pod kterým bude do 30 dnů zveřejněn výsledek přijímacího řízení.
Formuláře budou k dospozici i v MŠ. 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ MLADOŠOVICE

pro školní rok 2022/2023

Kapacita mateřské školy – 28 dětí 
Volná místa – 6

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2022. O přijetí dítěte v jiném, než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu, tak o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje vždy ředitelka školy, dle stanovených kritérií.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ

děti s trvalým pobytem v obci Mladošovice s povinnou předškolní docházkou (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5-ti let věku)
děti, s trvalým pobytem v obci Mladošovice, které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku
děti s trvalým bydlištěm v obci Mladošovice, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku
děti s trvalým bydlištěm v obci Mladošovice, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku
dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Mladošovice, jehož sourozenec již do MŠ Mladošovice dochází a bude chodit i následující rok
ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Mladošovice, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

PRIJÍMÁNÍ DĚTÍ MLADŠÍCH TŘÍ LET:

Mateřské škola Mladošovice díky personální podpoře asistenta umožňuje přijímání dětí mladších 3 let, avšak za předpokladu, že je v MŠ volné místo, a dítě je dostatečně fyzicky i psychicky zralé a připravené na odloučení od matky. Děti musí být bez plen, bez dudlíku.

 Pobyt dětí do 3 let se obecně doporučuje na maximálně 4 h denně. O přijetí a nástupu dítěte do MŠ bude rozhodováno individuálně, vždy s přihlédnutím k samostatnosti dítěte. O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy individuálně. 

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ )
 2. Starší dítě před mladším 


V Mladošovicích dne 30.3.2022                                                                      Bc. Ivana Šrolová
                                                                                                                               ředitelka školy

Před nástupem do MŠ a co s sebou

Co by mělo dítě před nástupem do školky zvládnout?

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ zvládnout?

• Dítě by mělo znát své jméno a příjmení. Vyplatí se umět i svůj věk a město, ve kterém bydlí.

• Vaše dítě bude muset poznat svoji značku, kterou dostane pro označení místa na ukládání svých věcí.

• Mělo by také poznat svoje oblečení a obuv. Je dobré dítěti ráno při oblékání říkat, co má právě na sobě a jaké s sebou bude mít náhradní oblečení. Nezapomeňte také dětem oblečení podepsat. Mnoho dětí si totiž své věci nepozná nebo se stává, že několik dětí má stejné oblečení.

• Dítě by se mělo umět samo svléknout, při oblékání může mít nedostatky (problémy se zipem, s knoflíky, s punčochami) - mělo by však umět říct paní učitelce, s čím potřebuje pomoct. Dítě by se mělo umět zout a obout. 

• Mělo by samostatně jíst lžící  a pít ze skleničky nebo hrníčku. 

• Dítě by se mělo umět samo vysmrkat.

• Dítě by mělo umět používat samostatně WC, nesmí se pravidelně počurávat a používat plínky.

• Dítě by mělo být zvyklé umýt si ruce, když jde ze záchodu, když jde jíst, když je jakkoliv špinavé a utřít se do ručníku.

• Mělo by umět chodit po schodech bez držení dospělého.

• Mělo by po sobě umět uklidit hračky a pracovní nástroje na správné místo.

• Dítě by mělo umět pozdravit a poděkovat.

• Mělo by umět vyjádřit, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí.

Co dítě do mateřské školy potřebuje?

 • Bačkorky- s bílou podrážkou (NE pantrofle a gumové boty typu crocs)
 • Pyžamo - pokud dítě ve školce po obědě odpočívá
 • Papírové kapesníky v dostatečném množství
 • Náhradní spodní prádlo, které má dítě ve "školkové" látkové tašce nebo batůžku
 • Tepláky nebo jiné kalhoty do třídy a druhé na pobyt venku
 • Gumovky
 • Děti mohou mít malou plyšovou hračku na spinkání

Všechny věci podepište nebo označte!

 • Nedávejte, prosím, dětem do školky hračky ani žádné jiné předměty nebo cennosti.
 • Dávejte dětem takové oblečení, u kterého nebude vadit zamazání či poničení.

Děkujeme