Aktuality

Dravci v MŠ

Dravci v MŠ

Mikuláš v naší školce

Mikuláš v naší školce

Vánoční setkání v MŠ

Vánoční setkání v MŠ

Divadlo Divoloď

Divadlo Divoloď

Zápis z třídní schůzky

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 8.9.2022

 

  1. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI SEZNÁMENI SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM A SVÝM PODPISEM POTVRDILI JEHO DODRŽOVÁNÍ. ZDŮRAZNĚNO BYLO ZEJMÉNA:

OTEVÍRACÍ DOBA MŠ 6.15 – 16.15 A JEJÍ STRIKTNÍ DORŽOVÁNÍ

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO ODBĚDĚ PO 12 HODINĚ

VYZVEDÁVÁNÍ PO ODPOČINKU OD 14.30 H

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY VŽDY DEN DOPŘEDU DO 8H – NEODHLÁŠENOU STRAVU LZE 1. DEN NEMOCI VYZVEDNOUT V BUDOVĚ MŠ (VLASTNÍ JÍDLONOSIČE)

 

DĚTEM, KTERÉ ODCHÁZÍ PO OBĚDĚ A TUTO SKUTEČNOST RODIČE VČAS NAHLÁSÍ SE ODPOLENÍ SVAČINA ODEČÍTÁ Z CENY STRAVNÉHO

 

ŠKOLNÉ PRO ROK 22-23 ČINÍ 400 KČ – PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V POSLEDNÍM ROCE DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ

 

PŘÍSPĚVEK DO FONDU KULTURNÍCH AKCÍ ČINÍ 1.400 KČ – Z ČEHOŽ 500 KČ BUDE MOŽNÉ ZPĚTNĚ HRADIT POJIŠTOVNOU (ZAPOJENÍ DO AKTIVITY DĚTI NA STARTU – PŘIHLÁŠKY DO KONCE TÝDNE TJ.16.9.)

 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCI ZVEŘEJNĚN NA NÁSTĚNCE A NA WEBU MŠ – RODIČE SOUHLASÍ S VÝŠÍ PŘÍSPĚVKU I S MNOŽSTVÍM KULTURNÍCH AKCÍ

 

POVINNOST OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A OSTATNÍC DĚTÍ ZŮSTÁVÁ VE FORMĚ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ POPŘÍPADĚ TELEFONICKÉ.

 

RODIČE BYLI INFORMOVÁNÍ O TOM, ŽE NEMOCNÉ DĚTI DO MŠ NEPATŘÍ A UČITELKA MÁ PRÁVO DÍTĚ NEPŘIJMOUT.

 

  1. DO KONCE ZÁŘÍ 22 BYLO DOHODNOTO ZAKOUPENÍ,, DENÍKŮ,, FORMÁTU A4 PEVNÉ DESKY NELINKOVANÝ, PRO MOŽNOST ZAZNAMENÁVÁNÍ PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU DÍTĚTE A MOŽNOSTI KOMUNIKACE S RODINOU – VÍCE INFO U UČITELEK. DENÍČEK POŘIZUJÍ RODIČE.

 

  1. BYLO DOHODNUTO, ŽE NA VÁNOCE KAŽDÉ Z DĚTÍ DOSTENE DOMŮ DROBNOU HRAČKU.

 

  1. RODIČE BYLI POŽÁDÁNÍ O VÝPOMOC PŘI PRÁCI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – A PŘÍPADNÝ SPONZORING VE FORMĚ ODKOPKŮ BYLIN, ROSTLIN ATD.

 

  1. BYLO DOHODNUTO, ŽE KDO BUDE MOCI PŘINESE DO MŠ BALENÍ KAPESNÍKŮ.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA