Aktuality

AKTUALITY

Na základě mimořádného opatření vydaného dne 6.4. 2021 ministersvem zdravotnictví

se MŠ Mladošovice, příspěvková organizace dne 12.4. 2021 OTEVÍRÁ.

Návrat do MŠ se týká dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

                                                                                                                          Děkujeme za pochopení

MŠ Mladošovice, příspěvková organizace

vyhlašuje ZÁPIS dětí v termínu od 2. - 16.5.2021.

Zápis bude probíhat bezkontaktně!

Podrobnosti naleznete v nabídce ZÁPIS DO MŠ.

 

Školní řád je nyní doplněn o podmínky distančního vzdělávání. 

Prosíme všechny rodiče, aby si školní řád prostudovali a souhlas s ním vyjádřili svým podpisem při znovuotevření MŠ.

OD 4.1.2021 PROSÍM VYUŽÍVEJTE K ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PŘEDEVŠÍM

PEVNOU LINKU MŠ 386 981 171

PŘÍPADNĚ SPOLEČNÝ MESSENGER.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE VOLAT A PSÁT NA SOUKROMÁ ČÍSLA PANÍ UČITELEK V JEJICH PRACOVNÍ DOBĚ.

SNAŽTE SE JE PROSÍM KONTAKTOVAT V DOBĚ JEJICH SMĚNY:

LICHÝ TÝDEN – RANNÍ SMĚNA

RADKA MATLASOVÁ 722 741 426

SUDÝ TÝDEN – RANNÍ SMĚNA

VERONIKA FERENČÍKOVÁ 728 061 086

email: zastup@msmladosovice.cz

 


KONTAKT NA ŘEDITELKU ŠKOLY IVANU ŠROLOVOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZŮSTÁVÁ STEJNÝ 702 062 298.