Projekt EU - školní asistent

Projekt Školní asistent v MŠ Mladošovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE – příspěvková organizace

je od školního roku 2020/2021 zapojena do projektu

 

Školní asistent – personální podpora MŠ

 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019385 - UZ 33063

Dálka trvání projektu: 1.3.2021 – 28.2.2022


 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální

podporu – školního asistenta k předškolním pedagogům,

kteří pomáhají překonávat úskalí integrace do dětského kolektivu.

 

 

 

Projekt Školní asistent v MŠ Mladošovice je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Chůva v MŠ Mladošovice