Projekt EU - školní asistent

Školní asistent jako nedílná podpora ve vzdělávání dětí

Školní asistent jako nedílná podpora ve vzdělávání dětí

OP Jan Amos Komenský

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE – příspěvková organizace

je od školního roku 2022/2023 zapojena do projektu

 

Školní asistent – personální podpora MŠ

 

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000807

Dálka trvání projektu: 1.9.2022 - 31.8.2024


 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální

podporu nejen dětem, ale i pedagogům.

Pomoci se začleněním nových dětí,

přípravě předškoláků na vstup do ZŠ,

a celkově k zkvalitňování individuálního vzdělávání dětí v MŠ. 

 

 

 

Projekt Školní asistent v MŠ Mladošovice je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Chůva v MŠ Mladošovice