Povinné informace

Oficiální název

Mateřská škola Mladošovice

Kontaktní spojení

Mateřská škola Mladošovice 
Mladošovice 54

379 01  Mladošovice

Telefon: 387 981 171
E-mail: reditelka@msmladosovice.cz

Www: www.msmladosovice.cz
ID DS: aucn4bf

Další kontaktní údaje jsou zde .

Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 115-7501260267/0100
Banka:  KB a.s.

Identifikační číslo organizace (IČ): 07163495

DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ07163495