Informace pro rodiče NEJEN nově nastupujících dětí - stravné, školné, základní info

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ pro školní rok 2022/2023

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Především pro dvouleté děti, ale nejen ty, je přechod z rodiny do školky složitým obdobím. Nebojte se, společně to vždy zvládneme. Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou a přizpůsobujeme chod školky tak, aby mohli rodiče se svými dětmi ve školce chvilku pobýt. Seznámit se s novým prostředím, s kamarády. s učitelkami ... povídáme se o individualitách dítěte, o jeho potřebách, společně se zžíváme a navzájem se poznáváme :) 

 

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 1.9.2022

ŠKOLKA JE VÁM PLNĚ K DISPOZICI OD 6.15 DO 16.15

RÁNO PŘIVÁDĚJTE DĚTI NEJPOZDĚJI DO 8:00 h.​
poté se již scházíme v ranním kroužku a začínáme společné aktivity 

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ MEZI 12:00 AŽ 12:15h.
tento čas prosím dodržujte, zvonění zvonku déle vyrušuje děti z poledního odpočinku

 

 

SPOLEČNÁ KOMUNIKACE

Hlavním cílem naší školky je ...ABY BYLY DĚTI VE ŠKOLCE ŠTASTNÉ, proto je pro nás nesmírně důležitá komunikace s Vámi, rodiči. Vítáme zájem a spolupráci při výchově a vzdělávání Vašich dětí. Proto budeme moc rádi, když si najdete čas, a budete s námi o Vašich dětech pravidelně mluvit převážně osobně. Chápeme, že ne vždy se chvilka najde, a mnohdy je potřeba předat informaci všem rodičům, proto pro tyto případy slouží webové stránky školky, nástěnka v šatně MŠ s novým školním rokem zakládáme společný rodičovský chat přes sociální sítě FACEBOOK, který se osvědčil jako nejrychlehší forma předání informací.

 

REŽIM DNE

aneb

co děláme po celý den

 • 6:15 – 8:15    děti si volně hrají, mají možnost kreslit si, vyrábět, modelovat, odpočívat 
 • 8:15 – 8:30    ranní kroužek - přivítáme se společnou písničkou, zacvičíme si 
 • 8:40 – 9:00    hygiena, ranní svačina 
 • 9:00 – 9:40   prožitkovou/hravou formou se děti učí novým věcem 
 • 9:40 – 11:30   příprava na pobyt venku, pobyt venku - chodíme na zahradu/na hřiště/na procházky
 • 11:30 – 12:15   hygiena, oběd
 • 12:15 – 14:15    polední odpočinek
 • 14:15 – 14:45    hygiena, odpolední svačina
 • 14:45 – 16:15    hrajeme si venku či ve třídě, jak nám počasí dovolí 

Časy jsou pouze orientační, program dne je individuálně měněn a přizpůsobován okolnostem a dění v mateřské škole.

 

 

CO DĚTI DO ŠKOLKY POTŘEBUJÍ??

 • dostatek náhradního oblečení
 • batůžek pro ukládání oblečení/věcí v šatně
 • pevné bačkorky, které si zvládnou obout
 • holinky, které v MŠ zůstávají 
 • malý keramický hrneček
 • kartáček na zuby + pastu
 • hřeben na vlasy
 • polštářek na odpolední odpočinek
 • plyšovou hračku na odpočinek/pomazlení

Milí rodiče, ve školce máme dostatek hraček, nedávejte proto dětem z domova jejich vlastní, ani žádné cennosti či věci, které by se mohly rozbít či jinak poškodit. Děkujeme 

.

POBYT VENKU

S DĚTMI CHODÍME VEN ZA KAŽDÉHO POČASÍ, PROTO JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT OBLEČENÍ DĚTÍ I OBUV AKTUÁLNÍMU POČASÍ A PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT ZDALI MÁ DÍTĚ DOSTATEK NÁHRADNÍHO OBLEČENÍ V POLIČCE MŠ.

DÁVEJTE DĚTEM POUZE TAKOVÉ OBLEČENÍ, U KTERÉHO NEBUDE VADIT ZAMAZÁNÍ ČI PONIČENÍ. DĚTEM NECHÁVÁME PROSTOR PRO VOLNÉ VENKOVNÍ AKTIVITY VŠEHO DRUHU, PROTO OPRAVDU NENÍ ZAPOTŘEBÍ DÁVAT NOVÉ, DRAHÉ, ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ. DĚTI SE S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ PŘEDEVŠÍM V JARNÍCH A PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH VENKU ZAŠPINÍ.

JE DŮLEŽITÉ ABY DĚTI, PŘEDEVŠÍM MLADŠÍHO VĚKU, KTERÉ SI SVÉ OBLEČENÍ JEŠTĚ NEPOZNAJÍ, MĚLY VEŠKERÉ VĚCI PODEPSANÉ!!! Vyhneme se tímto následným ztrátám a nálezům :) 

 

 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ - PLATBY

ŠKOLNÉ V MŠ MLADOŠOVICE ČINÍ 400 KČ MĚSÍČNĚ

PŘEDŠKOLÁCI --> DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED ŠKOLOU ŠKOLNÉ NEPLATÍ.

STRAVNÉ I ŠKOLNÉ JE STRHÁVÁNO Z ÚČTU RODIČŮ FORMOU INKASA, ZA KAŽDÝ MĚSÍC ZPETNĚ. JE PROTO NUTNÉ VE VAŠÍ BANCE NEBO V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ INKASO POVOLIT NA ČÁSTKU MINIMÁLNĚ 2 000 KČ VE PROSĚCH

ÚČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY 115 – 7501260267/0100  KOMERČNÍ BANKA

 

Na začátku roku je vybírán příspěvek V HOTOVOSTI na výlety a kulturní akce v částce 700 KČ na půl roku (celková částka za celý rok 1 400KČ).
 

ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Obědy jsou do MŠ dováženy ze ZŠ Jílovice, odhlášení, či přihlášení oběda je proto nutné hlásit vždy den předem a to do 8.00 hodin.

CENY PLATNÉ K 1.9.2020

MŠ 3 - 6 let   

 • přesnídávka               11,00 Kč
 • oběd                            22,00 Kč
 • odpolední svačina      11,00 Kč 
 • pitný režim                  6,00 Kč

MŠ 7 – 10 let 

 • přesnídávka             15,00 Kč
 • oběd                          26,00 Kč
 • odpolední svačina    12,00 Kč
 • pitný režim                 6,00 Kć

V případě odchodu dítěte po obědě, se při včasném nahlášení účtuje pouze polodenní stravné.

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ JE MOŽNÉ POUZE PRVNÍ DEN NÁHLÉ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A TO DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ V DOBĚ VYDÁVÁNÍ OBĚDA, TEDY 12:00 - 12:15 h.

Přihlašování a odhlašování obědů: Telefonicky, osobně, na platformě mesengeru MŠ

Telefonicky: 386 981 171

 

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ :)