Kdo jsme? A k čemu děti vedeme?

Kdo jsme? A proč to děláme?

Jsme jednotřídní školka na malé vesnici, která nám umožňuje dát dětem prostor prožít aktivní dětství

Naše školka je environmentálně zaměřená, což stručně a jasně znamená, že máme rádi zvířata, přírodu a svět kolem nás a k tomu samému se snažíme vést naše děti. Ve třídě máme terarijní zvířata - strašilku, lupenitku, kudlanku. Děti o ně pravidelně pečují. Budujeme  pohodové zázemí pro děti, rodiče i zamětstance školy.

Vítáme aktivní spolupráci s rodinou

Ať už formou společných akcí, výletů či sponzorských darů. Vzájemnou komunikaci mezi námi vnímáme jako základ dobré spolupráce. Snažíme se v dětech probouzet především pozitivní vtah k sobě samým, ke kamarádům, k okolí i k přírodě. Podporujeme vztahy mezi dětmi, pozitivní klima ve třídě a komunikaci. Snažíme se z dětí vychovávat jedinečné osobnosti, svobodně smýšlející, s vlastním názorem a schopností se vyjádřit. 

Dostatek prostoru pro svobodnou hru

Necháváme děti být dětmi. Hrát si, vymýšlet a žít. Jejich činnosti podporujeme a doplňujeme o další náměty a činosti.

Volné hry pouze korigujeme do bezpečných hranic a pomáháme dětem řešit případné konflitky. 

Chováme zvířata a staráme se o zahradu

Děti vedeme k pozitivnímu vztahu k přírodě. Na školkové zahradě chováme slepice, morčata, králíka a brzy přibudou i andulky. Děti se o zvířata samostatně starají, kontrolují stav vody a krmení. Mají možnost každodenního přímého kontaktu s nimi - pomazlení, pochování atd. Dbáme na vzájemnou opatrnost. Děti tak vedeme k sounáležitosti s přírodou a aktivní péči o ni. 

Do sudů zachycujeme dešťovou vodu, kterou používáme k zalévání záhonů, rostlin, stromů. Děti mají volně k dispozici kropáčky, nářadí, rukavice a podílejí se na péči o zahradu. 

Jsme tým

Dětem pomáháme v navazování prvních sociálních vztahů a přátelství. Pro mnohé z nich je to první zkušenost se skupinou dětí a první prožití toho, že tady ,,nejsem jenom já,,. Společně překonáváme první úskalí, hádky, neshody a hledáme společné řešení, jak z toho ven. Učíme se chápat, že každý jeden z nás je stejně důležitý a každý jsme součástí týmu.